Palabras, imágenes, canciones, emociones que nos acompañan en nuestro camino.


dijous, 23 de juny del 2011

ENS EN SORTIM - NOS LAS APAÑAMOS.... MANELProvem d’encaixar en escenes boniques,
en ports de diumenge farcits de gavines,
en grans sobretaules on els avis canten,
en nits vora el foc abraçats a una manta.
Tratamos de encajar en escenas bonitas,
en puertos de domingo repletos de gaviotas,
en grandes sobremesas donde cantan los viejos,
en noches al amor de la lumbre, abrazados a una manta.

Es tracta de ser els simpàtics del barri,
els que ballen i ballen fins que els músics parin
i irrompre arrogants lluint les millors gales
en discos amb dones amb feines estables.

Se trata de ser los simpáticos del barrio,
los que bailan y bailan hasta que los músicos paran
e irrumpir, arrogantes, luciendo las mejores galas
en discos con mujeres con trabajos estables.

I, a vegades, ens en sortim.
I, a vegades, ens en sortim.
I, a vegades, una tonteria de sobte ens indica que ens en sortim.

Y, a veces, nos las apañamos.
Y, a veces, nos las apañamos.
Y, a veces, una tontería de repente nos indica que nos las vamos a apañar.

Busquem quedar bé en el retaule magnífic
dels que van pel món amb posat monolític
i afronten la vida mirant-la a la cara
i un dia, contents, compren flors a sa mare.

Buscamos quedar bien en el retablo magnífico
de los que van por el mundo con pinta monolítica
y afrontan la vida mirándola a la cara
y un día, contentos, le compran flores a su madre.

Intentem trampejar per ser persones dignes,
el pare modèlic que volen les filles,
el de la veu greu, el de la mà forta,
que paga un vermut i que arregla una porta.

Intentamos trampear para ser gente digna,
el padre modélico que quieren las hijas,
el de la voz grave, el de mano firme,
que paga un vermú y que arregla una puerta.

I després tancar els ulls i sentir el món en calma
i dos ocellets fent piu-piu dalt d’un arbre
havent enllestit un gran epitafi
que arranqui somriures a tots els que passin.

Y luego cerrar los ojos y sentir el mundo en calma
y dos pajaritos que hacen pío pío encima de un árbol
habiendo dispuesto un gran epitafio
que arranque sonrisas a todos los que pasen.

I, a vegades, ens en sortim.
I, a vegades, ens en sortim.
I, a vegades, una tonteria de sobte ens indica que ens en sortim.
I, a vegades, una carambola de sobte ens demostra que ens en sortim.

Y, a veces, nos las apañamos.
Y, a veces, nos las apañamos.
Y, a veces, una tontería de repente nos indica que nos las vamos a apañar.
Y, a veces, una carambola de repente nos demuestra que nos las vamos a apañar.

I, a vegades, ens en sortim.
I, a vegades, ens en sortim.
I, a vegades, una tonteria de sobte ens indica que ens en sortim.
I, a vegades, se’ns baixa la Verge i de sobte ens revela que ens en sortim.

Y, a veces, nos las apañamos.
Y, a veces, nos las apañamos.
Y, a veces, una tontería de repente nos indica que nos las apañamos.
Y, a veces, se nos aparece la Virgen y de repente nos revela que nos las vamos a apañar
I, a vegades, contra tot pronòstic una gran bestiesa capgira allò que crèiem lògic,
tot fent evident
que, per un moment,
ens en sortim.

Y, a veces, contra todo pronóstico una gran estupidez le da la vuelta
a lo que creíamos lógico,
haciendo evidente que, por un momento,
nos las apañamos.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada